Καλώς Ήλθατε στο Les Petites Annonces de la Fédération RSA

Για να καταχωρήστε μία Νέα Αγγελία, παρακαλώ εισέλθετε στο σύστημα ως εγγεγραμμένο μέλος, ή εγγραφείτε τώρα ως νέο μέλος χωρίς καμία απολύτως χρέωση!!!

Κατηγορία

Κατηγορία Τίτλος Ημ.Καταχ. Λήξη Βαθμολογία Εικόνα
ACCESSOIRES MOTEUR Bati moteur
Bonjour, Je suis à la recherche d'un bati moteu...
13.10.2015 11.01.2016 Bonjour,

Je suis à la recherche d'un bati moteu...
DIVERS Réservoir 118L
Réservoir 118L, origine Robin HR200, prix 130 eur...
13.10.2015 11.01.2016 Réservoir 118L, origine Robin HR200,
prix 130 eur...
DIVERS cône hélice
cone hélice 40 euros
13.10.2015 11.01.2016 cone hélice
40 euros
DIVERS capot supérieur D112
Capot supérieur D112 prix : 30 euros
13.10.2015 11.01.2016 Capot supérieur D112
 prix : 30 euros
PIECES DIVERSES bac batterie
bac de batterie pour 20 accu 1.2 volts. Prix 100 ...
13.10.2015 11.01.2016 bac de batterie pour 20 accu 1.2 volts.
Prix 100 ...
PIECES DIVERSES Cône hélice
Vendons cône hélice DR400
13.10.2015 12.11.2015 Vendons cône hélice DR400
PIECES DIVERSES Bâti moteur Rallye
Vendons un ensemble complet bâti moteur Rallye MS8...
13.10.2015 12.11.2015 Vendons un ensemble complet bâti moteur Rallye MS8...
PIECES DIVERSES gouvernes de tab DR400
Vendons gouvernes de tab droite & gauche avec char...
13.10.2015 12.11.2015 Vendons gouvernes de tab droite & gauche avec char...
PIECES DIVERSES Demi-coques ventrales
Vendons 2 demi-coques ventrales de DR400
13.10.2015 12.11.2015 Vendons 2 demi-coques ventrales de DR400
PIECES DIVERSES Casquette tableau de bord DR400
Vendons une casquette tableau de bord DR400
13.10.2015 12.11.2015 Vendons une casquette tableau de bord DR400
PIECES DIVERSES déflecteurs moteur DR400/180
Vendons un ensemble de déflecteurs moteur de DR400...
13.10.2015 12.11.2015 Vendons un ensemble de déflecteurs moteur de DR400...
PIECES DIVERSES Capots moteur DR400
Vendons capots supérieur & inférieur DR400
13.10.2015 12.11.2015 Vendons capots supérieur & inférieur DR400
PIECES DIVERSES Plaque essence DR400
Vendons plaque essence de DR400
13.10.2015 12.11.2015 Vendons plaque essence de DR400
PIECES DIVERSES Support de train avant
Vendons support de train avant de DR400
13.10.2015 12.11.2015 Vendons support de train avant de DR400
PIECES DIVERSES Carénage profondeur DR400
Vendons carénage profondeur DR400. Parfait état !
13.10.2015 12.11.2015 Vendons carénage profondeur DR400.
Parfait état !
PIECES DIVERSES Trains Rallye MS880B
Vendons 2 trains complets de Rallye MS880B avec ro...
13.10.2015 12.11.2015 Vendons 2 trains complets de Rallye MS880B avec ro...
PIECES DIVERSES Boîte à air Rallye ...
Vendons boîte à air de Rallye MS880B
13.10.2015 12.11.2015 Vendons boîte à air de Rallye MS880B
PIECES DIVERSES Carénages DR400
Vendons un ensemble de 3 carénages pour DR400 Ava...
13.10.2015 12.11.2015 Vendons un ensemble de 3 carénages pour DR400
Ava...
PIECES DIVERSES Réservoir principal DR400
Vendons réservoir principal DR400 déposé bon état.
13.10.2015 12.11.2015 Vendons réservoir principal DR400 déposé bon état.
VENTE MOTEUR COMPLET Continental O200 overhauled 15h ...
Vends Continental 0200 Origine cessna 150 Env 19...
13.10.2015 11.01.2016 Vends Continental 0200
Origine cessna 150
Env 19...